or sign in directly:

Reykjavík Art Museum (Listasafn Reykjavíkur)

411 6400 listasafnreykjavikur.is
Mon - Wed 10:00 - 17:00
Thu - Thu 10:00 - 22:00
Fri 10:00 - 17:00

Listasafn Reykjavíkur er leiðandi listasafn á Íslandi staðsett í þremur aðskildum byggingum miðsvæðis í borginni, í Hafnarhúsi, á Kjarvalsstöðum og í Ásmundarsafni.

Þar eru reglulega sýningar á verkum eftir þrjá af þekktustu listamönnum þjóðarinnar, Erró, Kjarval og Ásmund Sveinsson.

Safnið býður jafnframt upp á fjölbreyttar innlendar og alþjóðlegar sýningar á nútíma- og samtímalist eftir virta íslenska og erlenda listamenn. Safnið er einnig vettvangur fyrir ungt og upprennandi hæfileikafólk.

Reykjavík Art Museum is the largest art museum in Iceland, housed in three distinct buildings in central Reykjavík – Hafnarhús, Kjarvalsstaðir, and Ásmundarsafn.

The Museum regularly exhibits works by three of Iceland’s most renowned artists; Erró, Kjarval, and Ásmundur Sveinsson.

In addition, the Museum holds various exhibitions by Icelandic and international artists. The Museum is also a venue for young and promising talents.

Opnun tveggja sýninga: Líðandin – la durée og Myrkraverk

Tvær sýningar verða opnaðar í Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum laugardaginn 13. janúar kl. 16.00. Ný sýning á verkum Jóhannesar S. Kjarval (1885-1972) sem ber heitið Líðandin – la durée í sýningarstjórn Aldísar Arnardóttur og samsýningin Myrkraverk þar sem sýnd eru verk sex íslenskra listamanna; Alfreðs Flóka (1938–1987), Ástu Sigurðardóttur (1930-1971), Jóhönnu Bogadóttur (1944), Kristins Péturssonar (1896–1981), Siggu Bjargar Sigurðardóttur (1977) og Sigurðar Ámundasonar (1986). Sýningarstjóri er Markús Þór Andrésson.

Verk Kjarvals á sýningunni Líðandin – la durée í vestursal eru að mestu frá fyrri hluta ferils hans undir áhrifum frá framúrstefnuhreyfingum eins og fútúrisma og kúbisma. Sundurgreinandi form og uppbrot sjónarhornsins voru meðal helstu einkenna þessara listhreyfinga. Kjarval kynntist þessum hreyfingum sem ungur maður í Kaupmannahöfn þar sem hann stundaði listnám og einnig í London þar sem hann sá sýningar á verkum ítalskra fútúrista sem höfðu áhrif á hann. Hann tókst á við þessar hugmyndir á gagnrýninn hátt og skapaði sitt persónulega myndmál.

Sýningin Myrkraverk í austursal er samansafn verka eftir listamenn sem eiga það sameiginlegt að hafa sótt sér innblástur úr þjóðsögum og skáldskap eða skapað sinn eigin huliðsheim tákna og mynda. Sýningin er bæði dularfull og spennandi og kveikir á ímyndunaraflinu á dimmasta tíma ársins. Sumar myndanna vísa til kunnra skráðra sagna en aðrar hafa mótast með sjálfstæðum hætti í frásagnarheimi listamannsins. Allar endurspegla þær mannlega tilvist, samskipti, tilfinningar og hugarástand. „Myrkraverkin“ eru flest unnin á pappír; teikningar og grafíkverk.

Elsa Yeoman, formaður Menningar- og ferðamálaráðs Reykjavíkur opnar sýningarnar.

Fjölbreytt dagskrá er í boði samhliða sýningunum, leiðsagnir, fyrirlestrar og námskeið.

Exhibitions Opening at Kjarvalsstaðir – Kjarval: la durée & Tales of the Unseen

Two shows will be opened at the Reykjavík Art Museum - Kjarvalsstaðir Saturday 13 January, at 16h00. A new exhibition of the works of Jóhannes S. Kjarval (1885-1972), entitled Kjarval: la durée, curated by Aldís Arnardóttir and the exhibition Tales of the Unseen, which shows the work of six Icelandic artists; Alfreð Flóki (1938-1987), Ásta Sigurðardóttir (1930-1971), Jóhanna Bogadóttir (1944), Kristinn Pétursson (1896-1981), Sigga Björg Sigurðardóttir (1977) and Sigurður Ámundason (1986). Curator is Markús Þór Andrésson.

Kjarval’s work in the exhibition la durée in the West Hall is largely from the first part of his career, influenced by avant-garde movements. The breakthrough of the perspective was among the main characteristics of these art movements. Kjarval got to know these movements as a young man in Copenhagen, where he studied art and also in London, where he saw performances of Italian futurists that influenced him. He responded critically to these ideas and created his personal imagery.

The exhibition Tales of the Unseen in the East Hall is a collection of works by artists who have been inspired by folklore and fantasy, or created their own hidden symbols and forms. The exhibition is both mysterious and exciting and turns on the imagination during the darkest time of the year. Some of the pictures refer to known stories, while others have been formed independently in the artist’s narrative scene. All reflect on human existence, communication, emotion and state of mind.

Elsa Yeoman, chairman of the Culture and Tourism Council of Reykjavík opens the shows.

A comprehensive program is available in conjunction with exhibitions, guided tours, lectures and courses.

Other events

Many Langages of Art: Spanish / Español

This winter Reykjavik Art Museum offers weekly guided tours in different languages in collaboration with Móðurmál – Association on Bilingualism.

Many Languages of Art, Sundays at 1 pm at Kjarvalsstaðir and Ásmundarsafn.

Free with admission. Free entrance for holders of Annual Pass/Culture Pass.

Remember the café for a light lunch!

Listin talar tungum: Spænska / Español

Í vetur býður Listasafn Reykjavíkur upp á vikulega myndlistarleiðsögn á ýmsum tungumálum í samstarfi við Móðurmál – samtök um tvítyngi.

Listin talar tungum verður á sunnudögum kl. 13.00 á Kjarvalsstöðum og í eitt skipti í Ásmundarsafni.

Aðgöngumiði á safnið gildir. Frítt fyrir handhafa Árskorts Listasafns Reykjavíkur og Menningarkorts Reykjavíkur.

Minnum á kaffihúsið fyrir léttan hádegisverð!

Líðandin – la durée: Leiðsögn

Leiðsögn um sýninguna Líðandin – la durée með Eddu Halldórsdóttur, verkefnastjóra skráningar hjá Listasafni Reykjavíkur.

Á sýningunni eru mörg sjaldséð verk, einkum frá fyrri hluta starfsævi Jóhannesar Sveinssonar Kjarval (1885-1972).

Aðgöngumiði á safnið gildir. Frítt fyrir handhafa Árskorts Listasafns Reykjavíkur og Menningarkorts Reykjavíkur.

Kjarval: la durée – Gallery Talk

Gallery Talk with Edda Halldórsdóttir, Collections and Research at Reykjavík Art Museum, through the exhibition la durée.

The exhibition la durée has many rarely seen pieces by Jóhannes S. Kjarval (1885-1972), particularly from his early years.

The event will be held in Icelandic. Free with admission.

Listleikni: Námskeið um líf og list Ásmundar Sveinssonar

Námskeið í fjórum hlutum um líf og list Ásmundar Sveinssonar í tengslum við sýninguna List fyrir fólkið í Ásmundarsafni.

Námskeiðið veitir innsýn í listferil Ásmundar Sveinssonar. Hann var á meðal frumkvöðla íslenskrar höggmyndalistar og einn þeirra sem kynntu fyrir Íslendingum nýjar hugmyndir um myndlist 20. aldar. Ásmundur sótti innblástur í íslenskar sagnir og þjóðtrú en samfélagið og tækniframfarir 20. aldar voru honum einnig ríkuleg uppspretta hugmynda. Verk Ásmundar eru á opinberum stöðum víða um land og setja svip sinn á Reykjavík. Það er í anda þeirra afstöðu Ásmundar að listin eigi að vera úti á meðal fólksins og hluti af daglegur lífi.

Námskeiðið byggir á rannsóknavinnu sem unnin var í tengslum við útgáfu bókar um Ásmund Sveinsson sem Listasafn Reykjavíkur gaf út 2017. Ólíkir þættir í lífi og listferli Ásmundar verða til umfjöllunar á námskeiðinu.

Námskeiðið er haldið á laugardagsmorgnum í apríl kl. 11.00 í Ásmundarsafni við Sigtún.

Smellið hér til að skrá á námskeiðið: bit.ly

 1. apríl
  Kristín Guðnadóttir listfræðingur fjallar ýtarlega um líf og feril Ásmundar Sveinsonar. Tekin vera fyrir ákveðin tímabil í list Ásmundar, persónulegir hagir hans sem og samfélagslegir þættir sem höfðu áhrif á þróun listar hans.

 2. apríl
  Eiríkur Þorláksson listfræðingur fjallar um alþjóðleg áhrif í myndlist Ásmundar Sveinssonar. Höggmyndir Ásmundar eru tengdar almennri þróun evrópskrar höggmyndalistar á 20. öld, einkum þegar kemur að hinum formlegu þáttum þeirrar þróunar, og því er vert að setja verk hans í alþjóðlegt samhengi.

 3. apríl
  Pétur H. Ármannsson arkitekt fjallar um hús Ásmundar Sveinssonar við Freyjugötu og Sigtún. Áhuga Ásmundar á húsagerð og listrænni mótun borgarumhverfis má rekja til námsára hans við Sænsku listakademíuna í Stokkhólmi.

 4. apríl
  Hjálmar Sveinsson, heimspekingur og borgarfulltrúi, fjallar um list Ásmundar Sveinssonar í almenningsrými. Ásmundur vildi hafa verk sín úti í borgarrýminu svo að borgarbúar gætu notið þeirra í sínu hversdagslega lífi. Hvaða hlutverki gegna útilistaverk í borginni? Hvers konar listar þarfnast samfélagið?

Greiða þarf námskeiðagjöld viku áður en námskeið hefjast til þess að staðfesta þátttöku.

Þátttökugjald er 12.000 kr.

Námskeiðið er niðurgreitt af flestum stéttarfélögum. Námsmenn, eldri borgarar og öryrkjar fá afslátt ásamt handhöfum Árskorts Listasafns Reykjavíkur og Menningarkorts Reykjavíkur.

Listleikni eru heiti námskeiða sem Listasafn Reykjavíkur heldur fyrir fólk á öllum aldri. Í boði er fræðsla um myndlist og þjálfun í ýmsum verklegum og skapandi þáttum.

A four part course exploring the life and art of Ásmundur Sveinsson

ART READY: Ásmundur Sveinsson – Art for the people

The course provides insight into Ásmundur Sveinsson’s art and life. He was among the pioneers of Icelandic sculpture and introduced Icelanders to new ideas about art of the 20th century. Ásmundur was inspired by Icelandic Sagas and folklore, society and technological advances in the 20th century also provided him with a rich source of ideas.

The course is based on research work done in connection with a new book on Ásmundur Sveinsson and his art, published by the Reykjavík Art Museum in 2017.

The course is held on Saturday mornings in April at 11h00 in Ásmundarsafn Sculpture Museum, Sigtún. The course is held in Icelandic.

Registration here: bit.ly

7 April
Kristín Guðnadóttir, art historian, focuses on Ásmundur Sveinson’s life and career, certain periods in Ásmundur’s art, his personal pursuits as well as social factors that influenced the development of his art.

14 April
Eiríkur Þorláksson, art historian, discusses the international influences in Ásmundur Sveinsson’s art. Ásmundur’s sculptures are connected to the general development of European art in the 20th century, especially when it comes to the formal aspects of his development.

21 April
Pétur H. Ármannsson architect discusses Ásmundur Sveinsson’s house at Freyjugata and Sigtún. Ásmundur´s interest in architecture and artistic formulation of the urban environment is attributable to his academic years at the Swedish Art Academy in Stockholm.

28 April
Hjálmar Sveinsson philosopher discusses the art of Ásmundur Sveinsson in public spaces. Ásmundur wanted his work to be placed out in the city so that citizens could enjoy them in their everyday lives. What role does public art have in a city? What kind of art does society need?

Participation fee is ISK. 12.000.

Course fees must be paid a week before the course commences to confirm participation.

The course is subsidized by most unions. Students, senior citizens and disabled people receive a discount and for annul pass holders together with the owners of the Árskort Museum of Art and Reykjavík Culture Card.

Art Ready are short courses organized by the Reykjavík Art Museum for people of all ages. The program offers art historical education as well as training in practical skills.

Phone: +354 490-9090 | Terms and conditions | info@reykjaviknightlife.is
Garðhús 49 | 112 Reykjavík | Kennitala: 451211-0720 | VSK nr: 109735