or sign in directly:

Reykjavík Art Museum (Listasafn Reykjavíkur)

411 6400 listasafnreykjavikur.is
Mon - Wed 10:00 - 17:00
Thu - Thu 10:00 - 22:00
Fri 10:00 - 17:00

Listasafn Reykjavíkur er leiðandi listasafn á Íslandi staðsett í þremur aðskildum byggingum miðsvæðis í borginni, í Hafnarhúsi, á Kjarvalsstöðum og í Ásmundarsafni.

Þar eru reglulega sýningar á verkum eftir þrjá af þekktustu listamönnum þjóðarinnar, Erró, Kjarval og Ásmund Sveinsson.

Safnið býður jafnframt upp á fjölbreyttar innlendar og alþjóðlegar sýningar á nútíma- og samtímalist eftir virta íslenska og erlenda listamenn. Safnið er einnig vettvangur fyrir ungt og upprennandi hæfileikafólk.

Reykjavík Art Museum is the largest art museum in Iceland, housed in three distinct buildings in central Reykjavík – Hafnarhús, Kjarvalsstaðir, and Ásmundarsafn.

The Museum regularly exhibits works by three of Iceland’s most renowned artists; Erró, Kjarval, and Ásmundur Sveinsson.

In addition, the Museum holds various exhibitions by Icelandic and international artists. The Museum is also a venue for young and promising talents.

Opnun tveggja sýninga: Líðandin – la durée og Myrkraverk

Tvær sýningar verða opnaðar í Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum laugardaginn 13. janúar kl. 16.00. Ný sýning á verkum Jóhannesar S. Kjarval (1885-1972) sem ber heitið Líðandin – la durée í sýningarstjórn Aldísar Arnardóttur og samsýningin Myrkraverk þar sem sýnd eru verk sex íslenskra listamanna; Alfreðs Flóka (1938–1987), Ástu Sigurðardóttur (1930-1971), Jóhönnu Bogadóttur (1944), Kristins Péturssonar (1896–1981), Siggu Bjargar Sigurðardóttur (1977) og Sigurðar Ámundasonar (1986). Sýningarstjóri er Markús Þór Andrésson.

Verk Kjarvals á sýningunni Líðandin – la durée í vestursal eru að mestu frá fyrri hluta ferils hans undir áhrifum frá framúrstefnuhreyfingum eins og fútúrisma og kúbisma. Sundurgreinandi form og uppbrot sjónarhornsins voru meðal helstu einkenna þessara listhreyfinga. Kjarval kynntist þessum hreyfingum sem ungur maður í Kaupmannahöfn þar sem hann stundaði listnám og einnig í London þar sem hann sá sýningar á verkum ítalskra fútúrista sem höfðu áhrif á hann. Hann tókst á við þessar hugmyndir á gagnrýninn hátt og skapaði sitt persónulega myndmál.

Sýningin Myrkraverk í austursal er samansafn verka eftir listamenn sem eiga það sameiginlegt að hafa sótt sér innblástur úr þjóðsögum og skáldskap eða skapað sinn eigin huliðsheim tákna og mynda. Sýningin er bæði dularfull og spennandi og kveikir á ímyndunaraflinu á dimmasta tíma ársins. Sumar myndanna vísa til kunnra skráðra sagna en aðrar hafa mótast með sjálfstæðum hætti í frásagnarheimi listamannsins. Allar endurspegla þær mannlega tilvist, samskipti, tilfinningar og hugarástand. „Myrkraverkin“ eru flest unnin á pappír; teikningar og grafíkverk.

Elsa Yeoman, formaður Menningar- og ferðamálaráðs Reykjavíkur opnar sýningarnar.

Fjölbreytt dagskrá er í boði samhliða sýningunum, leiðsagnir, fyrirlestrar og námskeið.

Exhibitions Opening at Kjarvalsstaðir – Kjarval: la durée & Tales of the Unseen

Two shows will be opened at the Reykjavík Art Museum - Kjarvalsstaðir Saturday 13 January, at 16h00. A new exhibition of the works of Jóhannes S. Kjarval (1885-1972), entitled Kjarval: la durée, curated by Aldís Arnardóttir and the exhibition Tales of the Unseen, which shows the work of six Icelandic artists; Alfreð Flóki (1938-1987), Ásta Sigurðardóttir (1930-1971), Jóhanna Bogadóttir (1944), Kristinn Pétursson (1896-1981), Sigga Björg Sigurðardóttir (1977) and Sigurður Ámundason (1986). Curator is Markús Þór Andrésson.

Kjarval’s work in the exhibition la durée in the West Hall is largely from the first part of his career, influenced by avant-garde movements. The breakthrough of the perspective was among the main characteristics of these art movements. Kjarval got to know these movements as a young man in Copenhagen, where he studied art and also in London, where he saw performances of Italian futurists that influenced him. He responded critically to these ideas and created his personal imagery.

The exhibition Tales of the Unseen in the East Hall is a collection of works by artists who have been inspired by folklore and fantasy, or created their own hidden symbols and forms. The exhibition is both mysterious and exciting and turns on the imagination during the darkest time of the year. Some of the pictures refer to known stories, while others have been formed independently in the artist’s narrative scene. All reflect on human existence, communication, emotion and state of mind.

Elsa Yeoman, chairman of the Culture and Tourism Council of Reykjavík opens the shows.

A comprehensive program is available in conjunction with exhibitions, guided tours, lectures and courses.

Other events

Líðandin – La durée: Leiðsögn sýningarstjóra

Leiðsögn með Aldísi Arnardóttur sýningarstjóra sýningarinnar Líðandin – La durée.

Á sýningunni eru mörg sjaldséð verk, einkum frá fyrri hluta starfsævi Jóhannesar Sveinssonar Kjarval (1885-1972).

Á öðrum áratug síðustu aldar varð Kjarval fyrir áhrifum frá ríkjandi liststraumum í Evrópu, þar sem sundurgreinandi form og uppbrot sjónarhornsins voru meðal helstu einkenna ýmissa framúrstefnuhreyfinga, einkum kúbista og fútúrista.

Kjarval var ekki bundinn á klafa ákveðins stíls eða hugmyndafræði heldur leitaði víða fanga og vann úr stefnum og stílum á persónulegan hátt. Titill sýningarinnar, Líðandin – la durée, vísar í kenningar franska heimspekingsins Henris Bergson (1851-1941) sem var vel þekktur meðal almennings og lista- og menntamanna í Evrópu og Bandaríkjunum í upphafi tuttugustu aldar.

Á sýningunni er leitast er við að skoða hvernig áhrif hugmynda Bergsons birtast í myndmáli Kjarvals, frá námsárunum þar sem hann tekst á við tímann sem líðandi innan sömu myndar með því að brjóta upp formið og skapa þannig hreyfingu og flæði. Síðar sést hvernig Kjarval vinnur með tímann sem endurtekningu í landslagsmyndaröðum þar sem hann endurtekur myndefnið æ ofan í æ frá sama stæðinu. Með endurtekningunni nær Kjarval að kafa djúpt í skynjun sína á náttúrunni og tímanum sem hinum eiginlega rauntíma eða líðandi.

Aðgöngumiði á safnið gildir. Frítt fyrir handhafa Árskorts Listasafns Reykjavíkur og Menningarkorts Reykjavíkur.

Kjarval: la Durée – Curator Talk

Gallery Talk with Curator Aldís Arnardóttir.

The exhibition La Durée by Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-1972) has many rarely seen pieces, particularly from his early years.

During the second decade of the 20th century Kjarval became influenced by prevailing currents in Europe, where various Avant-Garde movements were chiefly characterised by analytical shapes and a turnover of the viewpoint, especially so Cubists and Futurists.

Kjarval did not limit himself to a certain style or ideology, but sought influences widely and put his own personal spin on the trends and style. The exhibition title, La Durée, is a reference to the theory of the French philosopher Henri Bergson (1851-1941), who was well-known among the public as well as the art and culture elite in Europe and USA at the beginning of the 20th century.

This exhibition aims to show how the influence of Bergson’s ideas appear in Kjarval’s imagery, from his early years, where he deals with time as a duration within the same painting, by twisting the shapes, thus creating movement and flow. Later, in his series of landscapes where he repeats the same subject again and again from the same viewpoint, we see how he works with time as repetition. By repeating his work, Kjarval manages to delve deep into his perception of nature and time as real time or duration.

The event will be held in Icelandic. Free with admission.

Phone: +354 490-9090 | Terms and conditions | info@reykjaviknightlife.is
Garðhús 49 | 112 Reykjavík | Kennitala: 451211-0720 | VSK nr: 109735